Výpočty s měřítkem

Autor: Jalovec Antonín <jalovec(at)gymcheb.cz>, Téma: Zeměpis, Vydáno dne: 30. 11. 2009

Několik velmi jednoduchých příkladů včetně výsledků!Příklady:

 1. Na první mapě odpovídá 1 cm skutečné vzdálenosti 2 km, na druhé mapě vzdálenosti 4 km. Která mapa má větší měřítko? 
 2. Na plánu  v měřítku 1:10 000 byla naměřena vzdálenost 2,13 dm. Určete odpovídající vzdálenost v kilometrech ve skutečnosti.
 3. Na mapě neznámého měřítka odpovídá vzdálenosti 8 cm skutečná vzdálenost 20 km. Určete měřítko mapy.
 4. Les má na mapě v měřítku 1:50 000 plochu 6 cm čtverečních. Spočtěte jeho reálnou plochu. Výsledek vyjádřete v hektarech.
 5. Jakou plochu zaujímá Česká republika na mapě v měřítku 1:600 000?
 6. Na mapě kterého měřítka odpovídá 1 cm čtvereční skutečné ploše 1 km čtvereční?

  Pro zajímavost: Na starých katastrálních mapách se využívalo tehdejších délkových jednotek. Spočtěte, jaké měřítko mapy měly, pokud úkol kartografů byl následující: Jedno dolnorakouské jitro (čtverec o ploše 1600 sáhů čtverečních) se mělo v mapě zobrazit jako jeden čtvereční palec. 12 tehdejších palců přitom tvořilo jednu stopu a 6 stop pak jeden sáh.

Výsledky:

 1. Větší měřítko má první mapa.
 2. 2,13 km
 3. 1:250 000
 4. 150 ha
 5. asi 21,9 dm čtverečních
 6. 1:100 000

  Pro zajímavost: 1:2880