Gymnázium Cheb se stává školou UNESCO

Autor: Kočvara Jaroslav <kocvara(at)gymcheb.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 20. 04. 2009

V úterý 14. dubna 2009 převzal ředitel školy, spolu s koordinátorem projektu, v Černínském paláci v Praze, hlavním sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR, certifikát osvědčující přijetí Gymnázia Cheb mezi Přidružené školy UNESCO.

ředitel školy s koordinátorem projektu

 

Do celosvětového projektu Přidružených škol UNESCO - Associated Schools Project Network (ASPnet) je Česká republika zapojena od roku 1966.

Mezi Přidruženými školami UNESCO jsou zapojeny mateřské, základní, střední i vysoké školy ze 170 zemí světa. Jejich spolupráce se soustřeďuje do třech základních okruhů, jimž UNESCO i ve sféře výchovy věnuje přednostní pozornost: ochraně lidských práv a demokracie, kulturnímu a přírodnímu dědictví a ochraně životního prostředí.

V současné době je v naší zemi do projektu Přidružených škol UNESCO zapojeno 11 škol základních, 32 škol středních a 1 škola vysoká.

 

Již od počátku bylo smyslem celého projektu vytvořit nadnárodní síť škol, která by pedagogům umožňovala vzájemné předávání zkušeností, nápadů a myšlenek v oblasti učebních metod a postupů, výměnu učebních pomůcek a v neposlední řadě vzájemné potkávání pedagogů i jejich studentů na seminářích, konferencích, v rámci kulturních a sportovních aktivit, při práci na společných mezinárodních (mnohdy celosvětových) projektech apod.

Mezi jednotlivými školami se vytvářejí přátelské vztahy, které často vedou ke spolupráci i v jiných oblastech.

 

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc

Listinu, vystavenou v centrálním registru sítě Přidružených škol UNESCO v Paříži, předala nově přistupujícím školám bývalá předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

 

Loreta (věž s hodinami a světoznámou zvonkohrou)

Okouzlující pohled z oken Černínského paláce na sousední areál Loreta (věž s hodinami a světoznámou zvonkohrou). V pozadí katedrála Svatého Víta.


RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara

Propagovat ideály UNESCO prostřednictvím vzdělávání.

 

 

Gymnázium Cheb, jako Přidružená škola UNESCO, aktivně usiluje na regionální, národní i mezinárodní úrovni:

 

 

Další informace o jednotlivých Přidružených školách UNESCO v České republice, jejich zaměření a projektech jsou k dispozici na internetové stránce českých škol ASP ( http://skoly-unesco.cz).

 

soubory ke stažení:

O UNESCO (doc, 31 kB)

CHARTA ČESKÉ SÍTĚ PŘIDRUŽENÝCH ŠKOL UNESCO (doc, 89 kB)