Vegetační pásy Asie

Autor: Jalovcová Pavla <jalovcova(at)gymcheb.cz>, Téma: Zeměpis, Vydáno dne: 23. 10. 2009Vegetační pásy

Srovnání podnebných a vegetačních pásů

podnebný pás

vegetační pás

Arktický

trvalé zalednění - mrazové pouště

Subarktický

tundry a lesotundry

Mírný

tajga, stepi, chladné pouště

Subtropický

středomořská vegetace,  monzunové lesy

Tropický

monzunové lesy, tropické deštné lesy, savany, pouště

horské a velehorské obl.

vysokohorská vegetace

n      mrazové pouště – ostrovy v Severním ledovém oc., zaledněné oblasti, lední medvěd

n      tundry a lesotundry

¨     nejsevernější oblasti Asie

¨     permafrost

¨     mechy a lišejníky

¨     zajíc, polární liška, vlk, lední medvěd

n      tajga

¨     na J od tundry

¨     velké teplotní výkyvy (zima: -50          °C, léto: 20°C)

¨     jehličnaté lesy – jedle, smrk, modřín

¨     jelen, los, sob, medvěd, vlk. liška, rys

n      stepi

¨     střední Asie (Kazachstán)

¨     velmi suché kontinentální klima

¨     velké rozdíly mezi zimou a létem

¨     travnatý porost

¨     osel, svišť, sysel, zajíc, rys, orel, sajga

n      chladné pouště

¨     pouště Gobi, Taklamakan, Karakum, Kyzylkum

¨     velké teplotní výkyvy, v zimě i sněhová pokrývka

n      středomořská vegetace

¨     Turecko

n      monzunové lesy subtrop. pásu

¨     JV Čína

¨     období dešťů a sucha

¨     opadavé lesy, bambusovník

¨     panda velká

n      pouště trop. pásu

¨     Arabský poloostrov

¨     velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí

¨     oázy

¨     suchomilné rostliny, palmy

¨     velbloud,fenek, zmije, brouci

n      savany

¨     střídavě vlhký trop. pás, vliv monzunů

¨     centrální Indie

¨     travnatý porost

¨     antilopy, medvěd pyskatý,hyena

n      monzunové lesy trop. pásu

¨     poloostrov Přední a Zadní Indie

¨     vliv monzunů

¨     podobný trop. deštnému lesu, ale řidší

¨     tygr, nosorožec, tapír, opice

n      tropické deštné lesy

¨     Malajský poloo., Velké Sundy

¨     celoročně vysoké teploty a srážky

¨     třípatrový deštný les

¨     orangutan, tygr, hadi, papoušci

n      velehorské oblasti

¨     poměrně rozsáhlé oblasti

¨     Himálaj, Pamír, Hindúkuš, Karákoram, Tibetská pl., Ťan-Šan,…..

¨     se zvyšující se nadm. výškou se snižuje teplota i ubývá srážek

¨     vegetace ubývá, lesy přechází v travnaté porosty a holé skály