Tisková zpráva 1 "Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu"

Autor: Úlovcová Jaroslava <ulovcova(at)gymcheb.cz>, Téma: ESF, Vydáno dne: 18. 01. 2010

Gymnázium Cheb zahájilo 1.1.2010 realizaci projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 30.6.2011. V rozpočtu projektu jsou necelé 3 000 000 Kč. Cílem projektu je ...

... zvýšení dostupnosti DVPP a zajištění rovného přístupu ke vzdělání prostřednictvím založení a fungování vzdělávacího střediska DVPP při Gymnáziu Cheb. Součástí projektu bude vyškolení skupiny 25 pedagogů (lektorů/metodiků) základních a středních škol v okrese Cheb v těchto kompetencích: odborně-předmětové, pedagogicko-psychologické, lektorské a manažerské, a to celkem ve 25 kurzech DVPP á 8 hodin.

Vyrovnání vstupní úrovně účastníků projektu bude zajištěno prostřednictvím povinně volitelných kurzů ve výběrových tématech.

Účastníci projektu vytvoří odborně - metodický tým (včetně personální a organizační struktury metodických kabinetů), jehož úkolem bude realizace programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) v nově vytvořeném středisku.

Pro zajištění odborné šíře projektu budou partnerem projektu  ISŠ Cheb, Agentura projektového a dotačního managamentu KK a spolupracující organizací Česká školní inspekce.

Projekt je koordinován se sesterskými projekty, které jsou realizovány v okrese Sokolov a Karlovy Vary.