Tisková zpráva 1 "Podpora jazyků"

Autor: Úlovcová Jaroslava <ulovcova(at)gymcheb.cz>, Téma: ESF, Vydáno dne: 01. 02. 2010

Gymnázium Cheb zahájilo 1.2.2010 realizaci projektu „Podpora jazyků“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0005, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 31.1.2012. V rozpočtu projektu je takřka 3 000 000 Kč.

V projektu připravíme ...


... e-learningovou podporu ŠVP k rozvoji klíčových kompetencí jazykového vyučování ve formě kurzů v Moodle pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií. Po pilotním ověření e-learningové podpory a její finalizaci ji zavedeme do běžné výuky. Podpora bude koncipována modulárně, a tak bude po úpravách dobře přenositelná na další gymnázia a po redukci kurzů i na střední odborné školy.

Konkrétně máme tyto dílčí cíle:

- vytvořit ojedinělou modulární sadu kurzů pro běžné cizí jazyky na střední škole (AJ, NJ, FJ)

- ověřit funkčnost a přenositelnost těchto kurzů dvěma nezávislými učiteli v různých ŠVP

- ověřit praktický přínos e-learningové podpory ŠVP v jazycích (AJ, NJ, FJ)

- zveřejnit databázi těchto kurzů a informovat o nich ostatní pedagogy v regionu i mimo něj

 

Partneři projektu jsou:

 

Gymnázium Sokolov

Gymnázium Ostrov

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně