Tisková zpráva 1 "ŠVEC"

Autor: Úlovcová Jaroslava <ulovcova(at)gymcheb.cz>, Téma: ESF, Vydáno dne: 01. 02. 2010

Gymnázium Cheb zahájilo 1.2.2010 realizaci projektu „Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0004, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 31.1.2012. V rozpočtu projektu je takřka 3 500 000 Kč.

V projektu připravíme ...


... e-learningovou podporu ŠVP k rozvoji klíčových kompetencí ve formě kurzů v Moodle pro vyšší stupeň víceletých gymnázií a pro gymnázia čtyřletá.
Po pilotním ověření e-learningové podpory a její finalizaci ji zavedeme do běžné výuky.
Podpora bude koncipována modulárně, takže bude po úpravách dobře přenositelná na další gymnázia a po redukci kurzů i na střední odborné školy.
Konkrétně máme tyto dílčí cíle:

- vytvořit ojedinělou modulární sadu kurzů pro všechny základní předměty (kromě výchov a cizích jazyků) na střední škole (ČJ, M, F, Ch, Bi, ZSV, D, Z) a několik dalších průřezových kurzů podporujících ŠVP

- ověřit funkčnost a přenositelnost těchto kurzů dvěma nezávislými učiteli v různých ŠVP

- zveřejnit databázi těchto kurzů a informovat o nich ostatní pedagogy v regionu i mimo něj

 

Partneři projektu jsou:

 

Gymnázium Sokolov
Gymnázium Ostrov
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně