Tisková zpráva 1 "DVPP"

Autor: Úlovcová Jaroslava <ulovcova(at)gymcheb.cz>, Téma: ESF, Vydáno dne: 01. 07. 2010

Gymnázium Cheb zahájilo 1.7.2010 realizaci projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v  Chebu“, reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0008, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 31.12.2011. V rozpočtu projektu je takřka 3 000 000 Kč.

Projekt navazuje na projekt zřízení  Vzdělávacího střediska při střední škole Gymnázium Cheb. Cílem projektu je ...

zabezpečení dostupného, aktuálního a atraktivního vzdělávání pedagogů. Projekt je zaměřen do oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) a nabízí základní komplex vzdělávacích programů pro pedagogy základních škol, středních škol a školských zařízení v okrese Cheb. Vzdělávací programy zahrnující odborně metodické semináře, kurzy jsou členěny podle jednotlivých oblastí rámcových vzdělávacích aktivit a jsou akreditovanými programy DVPP. Obsahově jsou zaměřeny na 3 oblasti: 1) Didaktická technika (1 kurz) , 2) Užití didaktické techniky (7 kurzů), 3) Metodické workshopy (7 kurzů pro 7 různých oblastí),Celkem 45 kurzů v rámci výše uvedených 15 druhů kurzů v rozsahu 20+20 hodin výuky pro průměrně 10 osob.Projekt umožní min. 350 pedagogům účast v aktivitách, které není možné v běžném systému DVPP z ekonomických a technických důvodů realizovat.

Pro zajištění odborné šíře projektu budou partnerem projektu  ISŠ Cheb, Agentura projektového a dotačního managamentu KK a spolupracující organizací Česká školní inspekce mnoho základních i středních škol z okolí Chebu.

Projekt je koordinován se sesterskými projekty, které jsou realizovány v okrese Sokolov a Karlovy Vary.