Jazykové a komunikační centrum

Autor: Bezchlebová Miroslava <bezchlebova(at)gymcheb.cz>, Téma: Ostatní projekty, Vydáno dne: 06. 01. 2011

Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb

 

Vzájemná spolupráce Gymnázia Cheb a Gymnázia Julia Mosena Oelsnitz v sousedním Sasku, která  trvá už 40 let, vyvrcholila v roce 2010 přijetím společného přeshraničního projektu, v jehož rámci vyrostou na obou stranách hranice také přístavby obou škol – společná jazyková a komunikační centra.Projektu „Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ byla 23. září 2010 schválena podpora v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013  mezi  Českou republikou a Svobodným státem Sasko v celkové výši 2.659.145 EUR. Z této dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude přístavba chebského gymnázia financovaná částkou 1.002.240 EUR, na financování české části projektu se dále podílí státní rozpočet ČR ve výši 58.956 EUR a Karlovarský  kraj částkou cca 3 miliony korun.

Součástí tohoto přeshraničného projektu je také řada společných aktivit studentů a pedagogů obou gymnázií v době jeho realizace – tedy od října 2010 do června 2013.

Předpokládaný termín provedení samotné stavby je duben 2011 - duben 2012, projektová dokumentace je z dílny projekční a znalecké kanceláře ARCUS PROJEKT, s. r.o. ,Cheb).

 

JKC

 

Jazykové a komunikační centrum (JKC) Gymnázia Cheb vznikne jako přístavba stávajícího areálu Gymnázia Cheb v místě křížení Goethovy a Nerudovy ulice (na místě za tělocvičnami). Zastavěná plocha bude činit 397 m2, užitková plocha dvou nových učeben a přednáškového sálu je pak celkem 228 m2. Obestavěný prostor bude mít celkem 3 740 m3.

Hlavními prvky navrženého JKC je především víceúčelová aula, která pojme víc než 200 posluchačů, resp. diváků. Tento dosud velmi citelně chybějící prostor umožní nejen konání společných vzdělávacích a kulturních (mj. i divadelních a uměleckých) akcí, ale i společenských přeshraničních setkání účastníků, zejména mládeže. On-line propojení pomocí webových kamer se „zrcadlovým“ JKC Gymnázia v Olešnici, umožní sdílet významné akce a setkání na obou stranách česko - saské hranice prostřednictvím sítě Internet.

Multimediální audiovizuální sál umožní nejmodernější druhy projekce, včetně nejnázornějších animací pomocí digitálního projektoru malého planetária. Efektivita a atraktivita takového způsobu multimediální komunikace je na nejvyšší dostupné úrovni. Chybět nebude ani moderně vybavená učebna, která podpoří úroveň vzájemné komunikace. (Gymnázium v Olešnici je mimochodem jednou z mála německých středních škol, kde se také vyučuje českému jazyku.)

 

JKC sál

Multimediální audiovizuální sál s polokulovým projekčním stropem a víceúčelová aula pro více než 200 posluchačů (návštěvníků).

 

Součástí centra se stanou i atraktivní vnější i vnitřní výstavní prostory, kde budou postupně umísťovány názorné interaktivní exponáty demonstrující zábavnou formou (prostřednictvím hry) nejrůznější přírodovědné a technické jevy a zákonitosti, které nás obklopují. Popularizace přírodních a technických oborů vzdělávání je v době, kdy o ně celoevropsky zájem upadá, nesmírně důležitá a potřebná.

Jazykové a komunikační centrum (možná přiléhavěji audiovizuální, jazykové, komunikační a interaktivní vzdělávací centrum) se tak stane místem skutečně smysluplných a atraktivních volnočasových a vzdělávacích aktivit pro všechny generace. Hlavní cílovou skupinou jsou však děti a mládež z obou stran hranice.

Projekt přináší do příhraniční oblasti potřebné oživení a aktivitu a poskytuje oběma školám mimořádnou šanci pro budoucí rozvoj, aby se mohly stát skutečnými komunikačními, vzdělávacími a kulturními centry svých příhraničních mikroregionů.

 

Všichni se společně těšíme ze splněného snu.

 

Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007—2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

 

>> Veřejné zakázky
>> Partnerské aktivity Gymnázia Cheb a Gymnázia Julia Mosena Oelsnitz v rámci přeshraničního projektu Cíl3/Ziel3
>> Přípravy na stavbu Jazykového a komunikačního centra ukončeny, začínáme!
>> Jazykové a komunikační centrum dostává obrysy
>> Stavební práce na Jazykovém a komunikačním centru ve finiši!
>> Chebské gymnázium otevírá nové jazykové a komunikační centrum i malé planetárium
>> Otevření Goethovy auly
>> Nová přístavba Gymnázia Cheb se účastní soutěže "Stavby Karlovarského kraje"
>> Olešnické jazykové a komunikační centrum otevřeno – blahopřejeme, přátelé!
>> Jazykové a komunikační centrum - finanční ukončení projektu