Doplněk školního řádu (březen 2011)

Autor: Kočvara Jaroslav <kocvara(at)gymcheb.cz>, Téma: Maturanti, Vydáno dne: 21. 03. 2011

Na základě doporučení MŠMT ČR s č.j.: sine 79/2011 – 20 ze dne 9.3.2011, vydává ředitel školy tento doplněk Školního řádu.

Kapitola II. Docházka do školy se doplňuje o bod 5. ve znění:

 

„5. V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka+) v posledním ročníku vzdělávání, již žák, pokud nekoná ředitelem školy stanovené aktivity*), školu nenavštěvuje.

 

+) Tj. od okamžiku ukončení klasifikace v posledním ročníku vzdělávání (resp. od okamžiku předání výročního vysvědčení) do okamžiku předání maturitního vysvědčení (resp. do okamžiku, kdy žák ve smyslu zákona přestává být žákem školy).

 

*) Např. se žák dostavuje na zkoušky maturitní zkoušky ve stanovených termínech apod.

 

 

 

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
ředitel školy

Mgr. Jaroslav Strach
zástupce předsedy školské rady