Tisková zpráva 2 - "DVPP"

Autor: Úlovcová Jaroslava <ulovcova(at)gymcheb.cz>, Téma: ESF, Vydáno dne: 24. 05. 2011

Gymnázium Cheb pokračuje v realizaci projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v  Chebu“, reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0008, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 31.12.2011. Projekt navazuje na projekt zřízení Vzdělávacího střediska při Gymnáziu Cheb.

 

Co je nového po roce projektu?Připravili a získali jsme akreditace plánovaných vzdělávacích programů, a na základě zájmu ze strany škol jsme rozšířili žádosti o akreditace dalších školení. Zahájili jsme realizaci vzdělávacích programů modulu 1 – Didaktická technika (v Chebu do konce června proběhne zatím devět běhů, kterých se zúčastní přibližně sto učitelů). Ze školení tzv. modulu 2 zatím proběhla školení ICT ve výuce biologie (dva běhy, konané v Sokolově a v Karlových Varech), jedna skupina učitelů nyní absolvuje v Chebu kurz ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ.

 

Co dál?

 

Na podzim 2011 plánujeme uskutečnit další vzdělávací programy modulů 2 (Užití didaktické techniky) a 3 (Metodické workshopy), zahrnující předmětové odborně metodické semináře a kurzy v rozsahu 20+20 hodin výuky pro průměrně 10 účastníků. Vzdělávací středisko při Gymnáziu Cheb bude v Chebu, Sokolově nebo Karlových Varech realizovat např. následující programy, na které je zvána pedagogická veřejnost:

 

o       ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

o       ICT ve výuce fyziky

o       ICT ve výuce zeměpisu

o       ICT ve výuce českého jazyka

 

o       Workshop – 1. stupeň ZŠ

o       Workshop – Německý jazyk

o       Workshop – Fyzika

o       Workshop – Zeměpis

o       Workshop – Občanská nauka a ZSV

 

Všechny akce jsou programy DVPP akreditované MŠMT.

 

Projekt je zaměřen do oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) a nabízí základní komplex vzdělávacích programů pro pedagogy základních škol, středních škol a školských zařízení v okrese Cheb. Snažíme se zabezpečit dostupné, aktuální a atraktivní vzdělávání pedagogů, školám proto nabízíme v rámci projektu tzv. přímou podporu.

 

Projekt je koordinován se sesterskými projekty, které realizují Integrovaná střední škola technická a ekonomická v okrese Sokolov a První české gymnázium v okrese Karlovy Vary, a s projektem vzniku Krajského vzdělávacího centra pro DVPP v Sokolově, který realizuje Karlovarský kraj.

 

Jako partneři se na projektu podílejí ISŠ Cheb, Agentura projektového a dotačního managamentu KK, Česká školní inspekce a mnoho základních i středních škol z celého Karlovarského kraje.