Hodnocení 53. ročníku Chemické olympiády

Autor: Habětínková Zuzana <habetinkova(at)gymcheb.cz>, Téma: Chemie, Vydáno dne: 01. 06. 2017

V letošním školním roce se naše škola stala hlavním pořadatelem Chemické olympiády v Karlovarském kraji. V průběhu školního roku jsme absolvovali maraton školních, okresních a krajských kol ve čtyřech kategoriích, kde mladí chemici soutěžili v teoretických a praktických dovednostech.

 

Naši studenti se zúčastnili všech školních kategorií ChO a postoupili do okresních a poté i krajských kol. Jejich výborné výsledky jsou shrnuty v tabulce níže.  Všem soutěžícím za jejich píli a snahu děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Doufáme, že příští rok své úspěchy zopakují nebo je dokonce překonají. 

 

Kategorie

Školní kolo

Pořadí

Okresní kolo

Pořadí

Krajské kolo

Pořadí

D

Aleš Kirch 4.A

1

Adéla Žaludová 4.A

1

Aleš Kirch 4.A

3

Beata Sanvenero 4.A

2

Aleš Kirch 4.A

5

Adéla Žaludová 4.A

10

Adéla Žaludová 4.A

3

Beata Sanvenero 4.A

6

 

 

C

Jana Komůrková 6.A

1

Kolo se neorganizuje

 

Jana Komůrková 6.A

3

Jiří Srogoň 5.A

2

Jiří Srogoň 5.A

4

Trinh Kieu Nga 6.B

3

 

 

B

Tereza Horská 6.B

1

Kolo se neorganizuje

 

Nicolas Baier 7.A

6

Nicolas Baier 7.A

2

Barbora Petránková 7.A

7

Barbora Petránková 7.A

3

Tereza Horská 6.B

10

A

Nicolas Baier 7.A

1

Kolo se neorganizuje

 

Nicolas Baier 7.A

6

Barbora Petránková 7.A

2

Tomáš Troján 7.A

7

Tomáš Troján 7.A

3

Barbora Petránková 7.A

8

 

Chtěla bych také poděkovat kolegyním, které se na přípravě studentů, ale i na vlastní organizaci soutěže podílely.