Staň se figurantem na mezinárodním cvičení složek integrovaného záchranného systému

Autor: Kočvara Jaroslav <kocvara(at)gymcheb.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 23. 08. 2017

Dne 30. září 2017 proběhne na dálnici D6 na obchvatu Chebu velké mezinárodní cvičení složek IZS, které bude tematicky zaměřeno na hromadnou dopravní nehodu cisterny převážející nebezpečnou látku, autobusu a dalších několik dopravních nehod osobních automobilů.


Pro nastavení reálných podmínek je v rámci cvičení počítáno s přibližně 80 figuranty, kteří budou simulovat lehké, středně těžké a těžké zranění.  Figuranti budou před vlastním cvičením namaskováni na určitý druh zranění, bude jim vysvětlena jejich reakce chování a poté  budou ustaveni do příslušného vozidla. Při cvičení pak následně budou figuranti převáženi sanitními vozidly do nemocnic v rámci Karlovarského kraje a někteří i do nemocnice v Hofu a Tischenreutu. Zpětný dovoz na místo cvičení bude zajištěn autobusem Hasičského záchranného sboru nebo mikrobusem. Cvičení bude probíhat od cca 10:30 hod do 15:30 hod. Z důvodu zabezpečení maskování je předpoklad, že by se figuranti sešli již v 7:00 hod před divadlem v Chebu, odkud by byli odvezení autobusem HZS na místo cvičení.

 

Pro všechny zúčastněné tedy i pro figuranty je zajištěna teplá strava a pití.

 

V rámci cvičení se můžete velice reálně seznámit s prací záchranářů a hasičů a částečně se vžít do role postiženého u dopravní nehody a vyzkoušet a zažít všechny činnosti a postupy související s řešením následků takových to nehod od místa vzniku nehody až na urgentní příjem v nemocničním zařízení.

 

V případě zájmu o účast na výše uvedeném cvičení, kontaktujte vašeho třídního učitele a to v termínu nejpozději do pátku 8. 9. 2017. Evidovaným zájemcům budou následně na osobním jednání sděleny další organizační náležitosti. U žáků mladších 18 let je k účasti vyžadován písemný souhlas rodičů (zákonných zástupců).

 

Pro ilustraci několik fotografií z podobného cvičení, které se konalo v roce 2013 u přehradní nádrže Skalka.