Aktualizovaný ceník úhrad za poškození použité učebnice pro rok 2017/18

Autor: Rendlová Věra <rendlova(at)gymcheb.cz>, Téma: Anglický jazyk, Vydáno dne: 01. 09. 2017


Platí pro učebnice AJ (prima - kvarta).

Aktualizovaný ceník úhrad za poškození použité učebnice pro rok 2017/18

 

Studenti pracují s učebnicemi anglického jazyka, které jsou zapůjčené školou a jsou majetkem školy. Studenti nesou za zapůjčenou učebnici odpovědnost. Do učebnice se nesmí v žádném  případě psát a to ani tužkou, kniha musí být obalena. V případě, že student knihu poškodí,může škola požadovat poplatek a jestliže dojde k poničení celé učebnice (polití, chybějící strana nebo strany atd.) musí student zakoupit učebnici novou!!!

 

Stav učebnic byl na konci předchozího školního roku zkontrolován a zapsán učitelem. Student a rodiče si při převzetí učebnici pečlivě zkontrolují a souhlas s jejím aktuálním stavem stvrdí svým podpisem.

 

Pokud student pracuje s již použitou učebnicí, má za povinnost zabránit jejímu dalšímu nepřiměřenému poškození. V případě, že student učebnici dále poškodí, platí následující ceník:

 

Druh poškození

Poplatek

Ošoupaný, ušpiněný či natržený hřbet

15,-

Natržený - zalepený hřbet

10,-

Ohnutý roh/ rohy přebalu učebnice

10,-

Natržené, rozlepené či ohnuté listy přebalu učebnice

15,-

Natržené - zalepené listy přebalu učebnice

10,-

Roztržená, rozpadlá či rozlepená celá vazba

40,-

Rozpadlá vazba – zalepená

25,-

1 natržená, roztržená stránka

5,- (zvyšuje se počtem stran)

1 zalepená stránka

3,- (zvyšuje se počtem stran)

1 vytržená a přilepená stránka

5,- (zvyšuje se počtem stran)

1 ohnutá stránka

3,- (zvyšuje se počtem stran)

1 gumovaná stránka

5,- (zvyšuje se počtem stran)

1 politá či jinak ušpiněná stránka (např. od gumování)

5,- (zvyšuje se počtem stran)

Ohnuté rohy stran uvnitř učebnice

10,-

 

Ke konci školního roku je nutné, aby si student učebnici řádně zkontroloval a snažil se napravit závady vzniklé používáním. V případě, že závady odstraní (zalepení stránky, hřbetu), zaplatí nižší poplatek. Pokud učebnici učiteli odevzdá v takovém stavu, aniž by závady odstranil, zaplatí vyšší poplatek (viz tabulka výše uvedená)!!!