Vyhlášení ředitelského volna pro žáky Gymnázia Cheb

Autor: Kočvara Jaroslav <kocvara(at)gymcheb.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 19. 09. 2017
V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Gymnázia Cheb, příspěvková organizace volno pro žáky a to

 

Záměr je (opět v souladu § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.