Gymnázium Cheb

Export článků
pilotní škola kin-ballu

pilotní škola kin-ballu

Maturitní okruhy z biologie 2011/12
Vydáno dne 18. 05. 2012 (2340 přečtení)

Maturitní okruhy k profilové ústní části MZ z BiO


  1. a)   struktura buňky (srovnání prokaryotické a eukaryotické buňky,

            rostlinná a živočišná buňka)

b)      obratlovci – paryby, ryby (+ první vývojové skupiny)

 

  2. a)   rozmnožování buněk (buněčný cyklus, mitóza, meióza)

b)      nahosemenné rostliny

 

  3. a)   životní funkce rostlin (typy trofie, fotosyntéza)

b)      obratlovci - obojživelníci

 

  4. a) životní funkce rostlin (dýchání a fotorespirace)

b)      plazi

 

  5. a)   životní funkce živočichů (příjem, zpracování a přeměna látek,

            vývoj trávicích soustav)

      b)   mechorosty a kapraďorosty (srovnání, princip rodozměny, přehled

            hlavních skupin a druhů)

 

6. a)   životní funkce živočichů (tělesná teplota a její regulace, vylučování, osmoregulace)

      b)   řasy

 

  7. a)   životní funkce živočichů (výměna plynů, typy dýchacích soustav)

b)      bakterie (+ viry)

 

  8. a)   životní funkce živočichů (tělní tekutiny a jejich oběh, obranné systémy)

      b)    krytosemenné rostliny - dvouděložné (přehled hlavních čeledí,

            charakteristika vybrané čeledi a přehled jejích významných druhů)

 

9.   a)   životní funkce živočichů (řídící soustavy, smyslové vnímání)

      b)   savci

 

10. a)   genetika – základní pojmy, molekulární základy dědičnosti, buňka a dědičnost (prokaryota a eukaryota, segregace a kombinace chromozómů, chromozómové určení pohlaví)

      b)   ptáci

 

11. a)   biologie člověka - dýchání

      b)   prvoci

 

12. a)   genetika organizmů (hybridizace, dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků proměnlivost (mutace), genetika populací, dědičné choroby

      b)   živočichové s radiální souměrností těla (houby, žahavci, ostnokožci)

 

13. a)   abiotické podmínky existence organizmů (záření, voda, horninové

            prostředí a půda, atmosféra)

      b)   ploštěnci, hlísti (srovnání skupin, zástupci, + endoparazitizmus)

 

14. a)   biologie člověka - svalstvo

      b)   životní funkce živočichů (rozmnožování a vývin mnohobuněčných)

           

15. a)   populace organizmů a jejich vzájemné vztahy (vnitro- i mezidruhové

komenzalizmus, symbióza, parazitizmus, predace, konkurence, atd.)

      b)   životní funkce živočichů (opěrné soustavy, pohyb)

 

16. a)   ekosystémy (fungování, příklady významných ekosystémů)

      b)   biologie člověka - kostra

 

17. a)   rostlinná pletiva (základní, trvalá a dělivá, primární a sekundární)

      b)   biologie člověka – tělní tekutiny (+ krevní oběh)

 

18. a)   vegetativní orgány rostlin (kořen, stonek, list, + přeměny a adaptace)

      b)   biologie člověka - imunita

 

19. a)   generativní orgány rostlin (květ, květenství, plody, + opylení,

            oplození)

      b)   biologie člověka – vylučování a osmoregulace, kůže

 

20. a)   houby a lišejníky

      b)   biologie člověka – zpracování potravy a trávení

 

21. a)   měkkýši

      b)   biologie člověka – nervová soustava

 

22. a)   kroužkovci

      b)   biologie člověka – smyslové orgány (+ podrobný popis oka a ucha)

 

23. a)   členovci – klepítkatci a korýši

b)  biologie člověka – hormonální řízení organizmu

 

24. a)   členovci – hmyz (hemimetabola – přehled skupin a druhů)

b) biologie člověka – pohlavní soustava, rozmnožování

 

25. a)   krytosemenné rostliny – jednoděložné (přehled hlavních čeledí,

            charakteristika vybrané čeledi, přehled druhů) 

      b)   členovci – hmyz (holometabola - přehled skupin a druhů)( Celý článek | Autor: Králová Radka | Informační e-mail Vytisknout článek )

Kontakty


  • Adresa:
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
Nerudova 2283/7
350 02 Cheb


  • Datová schránka:
m23mjrq

  • Telefon:
739 322 319
739 322 446
734 173 927

  • E-mail školy:
gymcheb@gymcheb.cz
Novinky
24.05.2017: Vernisáž závěrečných prací VV 6.A,B, 2.E
Srdečně zveme všechny učitele, studenty, rodiče a milovníky umění na vernisáž, která se uskuteční 12. června od 15:00 hodin v UVV.
ESF

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.

TOPlist