Latinská škola 1470, gymnasium 1789, Rudolfinum 1898, gymnázium 1999

 XHTML 1.0  Validní

©2004 Roman Úlovec

Výuka

Učební plán pro osmileté gymnázium pro rok 2003/2004

Předmět Ročník Celkem
  1     2     3     4     5     6     7     8  
Český jazyk a literatura 5 4 4 3 4 3 3 4 30
Cizí jazyk 1 5 3(+1) 3(+1) 3(+1) 3(+1) 3 3 3 26(+4N)
Cizí jazyk 2 --- --- 3 3 3 3 3 3 18
Občanská výchova 1 1 1 1 --- --- --- --- 4
Základy společenských věd --- --- --- --- 1 1 2 2 6
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 --- 14
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 --- --- 12
Matematika 5 5 4 4 4 3 3 3 31
Fyzika 2,5 2(+0,5) 2(+0,5 2,5 2 2(+1) 2 --- 15(+2N)
Chemie --- 2(+0,5) 2 2,5 2(+0,5) 2 2 --- 12,5(+1N)
Biologie 2,5 2 2 2(+0,5) 2(+0,5) 2 2 --- 14,5 (+1N)
Informatika a výp. technika a
základy administrativy
--- 2 2 ---
2
---
2
--- 1 1 6
4
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 --- --- 14
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Vědecký obraz světa --- --- --- --- --- --- --- 3 3
Volitelný předmět 1 --- --- --- --- --- 2 2 3 7
Volitelný předmět 2 --- --- --- --- --- 2 2 2 6
Volitelný předmět 3 --- --- --- --- --- --- 2 2 4
Volitelný předmět 4 --- --- --- --- --- --- --- 3 3
Celkem hodin 30 30 31 31 31 31 31 31 246
Nepovinný předmět hodin   2 1,5 1,5 2 1     8
Ostatní nepovinné předměty dle nabídky a zájmu studentů

zpět na obsah

Učební plán pro čtyřleté gymnázium pro rok 2003/2004

Předmět Ročník Celkem
  1     2     3     4  
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Cizí jazyk 1 4 4 3 3 14
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 1 1(+1) 2 2 6(+1)
Dějepis 2 2 2 --- 6
Zeměpis 2 2 2 --- 6
Matematika 4 3 3 4 14
Fyzika 2 2 3 2,5 9,5
Chemie 2 2 2 --- 6
Biologie 2 2 2 2,5 8,5
Informatika a výp. technika 2 1 --- 1 3
Estetická výchova 2 2 --- --- 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět 1 --- 2 2 2 7
Volitelný předmět 2 --- --- 2 2 4
Volitelný předmět 3 --- --- --- 3 3
Volitelný předmět 4 --- --- --- --- 0
Celkem hodin 31 31 31 31 124
Nepovinný předmět hodin   1     1
Ostatní nepovinné předměty dle nabídky a zájmu studentů

zpět na obsah

Nabídka volitelných předmětů

ročník   název předmětu (zkratka)
sexta - sk.a 1. Německý jazykový diplom (NJD)
2. anglický jazykový diplom (AJD)
3. Francouzský jazyk (FJV)
4. Německý jazyk (NJV)
5. Ruský jazyk (RJ)
sexta + II.r. 6. Programování (PV)
7. Deskriptivní geometrie (DG)
II.r. 8. Základy administrativy (Adm)
sexta - sk.B 9. Laboratorní práce z biologie a chemie (BCh)
10. Laboratorní práce z fyziky (Lfy)
11. Seminář a cvičení z matematiky (SCM)
septima - sk B 12. Seminář z deskriptivní geometrie (SDG)
13. Latina (LV)
14. Seminář z fyziky (SFy)
15. Seminář společenských věd (SV)
septima - sk.C 16. Seminář z matematiky (SM)
17. Seminář z chemie (SCh)
18. Seminář z dějepisu (SD)
septima - sk D 19. literární seminář (LS)
20. Seminář ze zeměpisu (SZ)
21. Seminář z biologie (Sbi)
22. Reálie v NJ (RNJ)
23. Reálie v aj (RaJ)
oktáva - sk.E 24. Cvičení z matematiky (CM)
25. Cvičení z chemie (CCh)
26. Dějepis pro maturanty (MD)
oktáva - sk.F 27. Cvičení z fyziky (CFy)
28. Maturitní společenskovědní seminář (Msv)
oktáva - sk.G 29. Cvičení z biologie (CBi)
30. Počítačová grafika (PoG)

zpět na obsah

Nabídka nepovinných předmětů

 1. astronomie
 2. Dramatická výchova
 3. Deskriptivní geometrie
 4. Filmový klub
 5. Sportovní hry
 6. praktika z biologie
 7. Řízení motorových vozidel
 8. Zdravotní tělesná výchova
 9. příprava na matematické, fyzikální, dějepisné soutěže
 10. Výtvarná výchova
 11. Seminář z pedagogické praxe
 12. pěvecký sbor
 13. Hudební soubor academic Jazzband
  a dále všechny předměty z nabídky povinně volitelných předmětů
zpět na obsah

Skiny webu

Vyberte si vzhled stránek gymnázia ke spokojenosti své.
ESF
TOPlist